סוכות לילדים

200250

סוכות לילדים כוללת שני דגמים: סוכת קיד וסוכטף

הסוכה לילדים צבעונית ומאוירת, איכותית הנשמרת לשנים רבות.
הסוכה לילדים מעניקה חוויה בעלת ערך מוסף עבור הילדים ותעסוקה לאורך כל החג.

מוצרים נוספים